Yêu cầu tạm dừng tiêu hủy thuốc trị ung thư từ than tre