Yêu cầu lạ khi vừa tỉnh dậy của lính Triều Tiên đào tẩu sang HQ