Yêu cầu Google, Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam: Nên hay không?