Yêu cầu Facebook xử lý vụ 'đưa' Hoàng Sa sang… Trung Quốc