Yamaha trình làng Jupiter FI tem mới, giá 29,4 triệu VNĐ