Yamaha Exciter 2019 gây thất vọng, người tiêu dùng mong muốn điều gì?