Xúc phạm nhà vua trên Facebook, nữ sinh viên Thái Lan có thể bị tù 15 năm