Xuất khẩu sang thị trường Nam Phi mặt hàng cà phê tăng mạnh cả lượng và trị giá