Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông thủy sản giảm mạnh, vì sao?