Xuất hiện quái cây 'Ngọa hổ tàng long' của triệu phú đô la Phú Thọ