Xuất hiện 10X làm 'bà trùm' trong 'Hội con nhà giàu Việt' vì quá xinh đẹp, giàu có