Xuân Trường tiết lộ, Olympic Việt Nam 'đua' nhau quyết liệt