Xử lý người về hưu tránh 'hạ cánh an toàn' sau…'chuyến tàu vét cuối cùng'