Xử lý nghiêm vụ công an bêu riếu người mua bán dâm trên phố