Xót xa tiếng còng số 8 tra vào tay những người từng là thầy, cô giáo