Xót xa hình ảnh 3 cha con bị lốc xoáy vùi lấp trong nhà