Xót thương bé gái hơn 1 tuổi bị côn trùng đốt khiến tay chân co quắp, teo não không thể nhận thức