Xót lòng nhìn giáo viên dắt xe chui qua gầm container đến lớp