Xôn xao vùng đất nhiều trẻ em có... hai bộ phận sinh dục