Xôn xao nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh bạn dã man giữa phố