Xếp hàng mua iPhone X: 3 triệu một chỗ ngồi không bán