Xem xét phạt Vietjet vụ người mẫu bikini trên chuyên cơ chở U23