Xe Thái, Indonesia tràn về: Tháng 5 bùng nổ, ô tô giảm giá trăm triệu