Xe tang bất ngờ bốc cháy khi đang chở tro cốt vừa được hỏa thiêu