Xe tải "nuốt chửng" xe máy trên quốc lộ, một người chết thảm