Xe tải mất thắng giữa phố, tài xế nhanh trí đánh lái tránh nhiều người