Xe tải kéo lê xe máy cháy ngùn ngụt, 2 người thương vong