Xe tải gây tai nạn liên hoàn, tông sập nhà dân ven đường