Xe tải cán nát xe máy, một người tử vong

22/0,475