Xe siêu sang 7 tỷ bị tai nạn đang rao bán 300 triệu đồng

12/1,071