Xe sang Rolls-Royce của Khải Silk đang được rao giá hơn 8 tỷ đồng