Xe rước dâu gặp nạn: Quê nghèo đẫm nước mắt đón thi thể 13 nạn nhân