Xe máy va chạm ô tô tải, 1 người chết, 2 người bị thương

12/0,436