Xe máy phóng 'tốc độ tử thần' lao qua cầu xuống sông, một người chết