Xe máy đâm nhau trượt dài 10 mét, nam thanh niên nằm bất động