Xe máy bốc cháy trên đường, một phụ nữ may mắn thoát nạn