Xe máy biến dạng dưới gầm xế hộp, 2 thiếu nữ văng ra đường