Xe khách tông xe đầu kéo đang đỗ ven đường, 10 người thương vong