Xe khách tông đuôi xe container vỡ nát, 12 người trọng thương

13/0,317