Xe khách suýt lao xuống sông Hồng, hàng chục hành khách phá cửa xe thoát nạn