Xe khách lấn làn tông xe tải, 2 bố con kẹt cứng trong cabin