Xe khách giường nằm lật trên quốc lộ, 2 người tử vong

14/0,386