Xe khách 46 chỗ, nhồi nhét tới... 79 người

12/0,850