Xe giường nằm húc xe buýt bay lên dải phân cách

14/0,341