Xe đầu kéo bị hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp trên đèo Lò Xo

13/0,420