Xe cũ giá rẻ: Chớ ham giá bèo kẻo gặp “vạ” xe ngập nước