Xe container tông xe khách "bay" từ cao tốc xuống ruộng