Xe container lật ngang rồi bốc cháy dữ dội, 2 người tử vong trong ca-bin