Xe container đâm sập tiệm thuốc tây, đầu nát bét

21/0,970