Xe container cán xe máy và xe đạp điện, ba học sinh thương vong